Hledat
0 ks v koku
0 K
Pihlsit
Hlavn strnka
e-shop
T: +420-312 687 684-5
F:

EFB, spol. s r.o.
Studenves 131
273 79, Tuany u Slanho

I:     62969374
DI:  CZ62969374

Provozn doba
Po - P    -

e-mail: efb@efb-cz.cz

Novinky v sortimentu Simonswerk
 

Designový závs pro renovaci existujícího rámu 

Systematická redukce závs v rámu s jemnjším vzhledem je pedností moderní architektury.
Nový závsový system VARIANT® Compact nabízí vedle 3D kídlové ásti i plochý element jako optimální ešení pro realizaci souasných trend s drobnou konstrukcí rám. Kompaktní a stabilní spojení obou ástí závsu do jednoho celku umouje vysokou nosnost a do 200 kg a pináší vyuití i u protipoárních a protikouových dveí. Tvarov pkná forma krytky kídlového elementu umocuje inovativní optické ešení závsu. Alternativní verze modelu s uším prmrem závsu 15 mm a nosností 160 kg zdrazuje monost pouití pro úzké konstrukce zárubní vetn lineárního vzhledu. Jde o vhodné ešení pro ivotní a pracovní prostedí.
Další moností pro pouití pi renovaci dveí a pi zachování pvodních zárubní je další model VARIANT Compact. Pi úspoe asu je mono pouít nové technologie pro dvení kídla.

 

Hlavní výhody

 • kompaktní a stabilní spojení obou ástí závsu do jednoho celku
 • nastavitelný element v kídle 
 • komfortní 3D seízení ve dvením kídle bez ohledu na hloubku zárubn
 • nosnost do 200 kg (dva panty) 
 • alternativní modelová varianta s uším prmrem závsu
 • varinta ešení pro renovaci pvodního stavu

 

Broura - Závsy Variant Compact ( esky ) 

 

Nabídka závs Variant Compact
 

 Tectus® TE 540 3D A8

 Skrytý závs  pro bezfalcové dvee s obkladem do 8 mm

 • vhodný pro devné, kovové a hliníkové zárubn
 • nosnost 100 kg (2 panty)
 • úhel otevení 180°
 • celková délka 200 mm
 • oboustranné provedení
 • bezúdrbová loiska
 • nastavitelný ve 3 rovinách: stranov +/- 3 mm, výškov +/-3 mm, pítlak +/- 1 mm

   
Nabídka pant Tectus 540 3D A8

 


  

 

 

 

 

 

Tectus® TE 541 3D FVZ 

Závs pro skrytou zárube.

SIMONSWERK závs TECTUS TE 541 3D FVZ . Kompletn skrytý závs pro 
bezpolodrákové dvee pro devné, kovové a hliníkové zárubn, které jsou skryté s naloením a 14 mm .
Nosnost 100 kg, úhel otevení 180 °, celková délka 240 mm, oboustranné provedení, bezúdrbová loiska,
nastavitelný ve 3 rovinách: stranov +/- 3 mm, výškov +/- 3 mm, pítlak +/- 1 mm
 

Nabídka pant Tectus 541 FVZ 3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tectus® Energy 

Skryt, efektivn a trvale: TECTUS Energy s integrovaným elektrickým vedením

V nadcházejících letech se stále astji budeme setkávat s elektronickými pohony, vícebodovými zámky i elektronickým ovládáním dveí. Trendem jsou vysoce kvalitní objektové dvee s pídavným elektronickým zaízením pro vtší pohodlí a bezpenost.

Nové modelové varianty TECTUS Energy umoují trvalé vedení elektrické energie bez narušení plošn rovných stn. TECTUS Energy spojuje design, funkci a techniku do jedné formy a vytváí prostor pro nové nápady.

Se závsem Tectus Energy je zajištn permanentní penos energie bez oslabení zárubní a bez ohledu na geometrii profil. Tato technologie nabízí kompatibilitu s bnými zámky a dalšími elektricky ovládanými prvky pi zachování všech technických a optických vlastností tchto závs. 

 

Hlavní výhody Tectus Energy: 

 • Plochý kabel s 16 ílami - 0,8 A / íla
 • Kompaktibilita se všemi aktuálními verzemi zámk a ostatního kování díky
  dodávanému kulatému kabelu s odpovídajícími páry konektor .
 • Odnímatelná spojka, polarizovaný konektor s integrovaným odlehením
 • 180° úhel otevení bez skípání a bez poškození pi otevírání a zavírání dveí
 • Úinnost prchodek eliminuje nákladné dodatené frézování rámu a kídla 
 • Sniuje se zeslabení geometrie dveí i zárubní 
 • Zachování všech technických a optických charakteristik závs Tectus 
 • Designová a funkní orientace v provedení dveí. 

 

Broura ke staení  - Závsy Tectus Energy 

 

 

 

Tectus® TE 645 3D 

Skrytý závs s vysokou nosností. 

SIMONSWERK závs TECTUS TE 645 3D. Kompletn skrytý závs pro bezpolodrákové dvee pro devné, kovové a hliníkové zárubn. Nosnost 300 kg (2 panty), úhel otevení 180 °, celková délka 280 mm zárubový díl, 260 mm kídlový díl, oboustranné provedení, bezúdrbová loiska , nastavitelný ve 3 rovinách: stranov +/-3 mm, výškov +/-3 mm, pítlak+/- 1 mm. 

 

Nabídka pant Tectus 645 3D 

 

 

 

 

1998-2023 Luxusn kovn pro dvee - EFB spol s.r.o.
Tel.: | e-mail: efb@efb-cz.cz
home | kontakty | A